Αερόψυκτοι ψύκτες νερού
    Αερόψυκτοι ψύκτες αέρα
    Υδρόψυκτοι ψύκτες νερού
    Πύργοι ψύξεως
    Γεωθερμικές αντλίες θερμότητας
    Κεντρικές κλιματιστικές μονάδες
    Αερόθερμα
    Αερολέβητες
    Ανεμιστήρες
    Κυψέλες στοιχείων
    Ειδικές κατασκευές
    Αυτοματισμοί
Ανεμιστήρες


Φυγοκεντρικοί ανεμιστήρες σε κιβώτιο τύπου Fan Box κατάλληλοι για εξαερισμό ή αερισμό χώρων. Η παροχή ανάλογα με το μέγεθος κυμαίνεται από 600 έως 100.000 m3/h με στατική πίεση έως 80 mm Υ.Σ.
  • Οι ανεμιστήρες τοποθετούνται σε κιβώτιο αλουμινένιου πλαισίου.
  • Τα καλύμματα είναι γαλβανισμένα με δυνατότητα ηλεκτροστατικού χρωματισμού.
  • Ο κινητήρας είναι μονοφασικός ή τριφασικός ανάλογα με το μέγεθος.
  • Ο ανεμιστήρας και ο κινητήρας τοποθετούνται σε αντιδονητικές βάσεις για τον περιορισμό ενδεχόμενων κραδασμών.