Αερόψυκτοι ψύκτες νερού
    Αερόψυκτοι ψύκτες αέρα
    Υδρόψυκτοι ψύκτες νερού
    Πύργοι ψύξεως
    Γεωθερμικές αντλίες θερμότητας
    Κεντρικές κλιματιστικές μονάδες
    Αερόθερμα
    Αερολέβητες
    Ανεμιστήρες
    Κυψέλες στοιχείων
    Ειδικές κατασκευές
    Αυτοματισμοί
Ειδικές κατασκευές


Χαρακτηριστικό της Pantherm είναι ευελιξία των κατασκευών και των μελετών της ώστε να προσαρμόζονται στις εκάστοτε ανάγκες. Έτσι στην πολυετή πορεία της η Pantherm έχει κατασκευάσει πλήθος κατασκευών για ειδικές εφαρμογές, όπως:

 Ψύκτες νερού για εφαρμογές κλιματισμού με ενσωματωμένο λεβητοστάσιο.

Σε περιπτώσεις περιορισμένου χώρου και απουσίας λεβητοστασίου, είναι δυνατή η κατασκευή οποιουδήποτε ψύκτη νερού με ενσωματωμένο λέβητα καύσης ορυκτών καυσίμων για τη θέρμανση σε μία ενιαία κατασκευή για τοποθέτηση σε εξωτερικούς χώρους. Εντός του χώρου του λέβητα, τοποθετούνται όλα τα απαιτούμενα παρελκόμενα για την ορθή λειτουργία του λεβητοστασίου και ελέγχονται τόσο ο ψύκτης όσο και το λεβητοστάσιο από κοινό ηλεκτρολογικό πίνακα αυτοματισμών και κοινό τερματικό ελέγχου.

Είναι λύση για περιπτώσεις όπου απαιτείται θέρμανση με αντλία θερμότητας με όλα τα πλεονεκτήματα που κάτι τέτοιο έχει αλλά με τη δικλείδα ασφαλείας ότι το σύστημα θα μπορεί να λειτουργήσει ακόμα και με ακραίες εξωτερικές θερμοκρασίες. Εναλλακτικά ο ψύκτης μπορεί να αναλαμβάνει αποκλειστικά την ψύξη τη θερινή περίοδο και ο λέβητας τη θέρμανση τη χειμερινή. Περιορισμός στο μέγεθος των κατασκευών αυτών δεν υπάρχει.


 Αφυγραντές χώρων

Πρόκειται για συστήματα ελεγχόμενης υγρασίας σε χώρους που αυτό απαιτείται. Τέτοια συστήματα μπορεί να είναι ικανότητας αφύγρανσης μικρών χώρων όπως για παράδειγμα μίας αποθήκης ηλεκτρονικού υλικού ή ενός εργαστηρίου πειραμάτων. Είναι όμως δυνατή και η κατασκευή πολύ μεγαλύτερων και πολυπλοκότερων συστημάτων όπως για παράδειγμα αφύγρανση χώρων εσωτερικών πισινών κατοικιών ή χώρων κλειστών κολυμβητηρίων. Η αφύγρανση μπορεί να συνδυάζεται με παράλληλο κλιματισμό κάποιου χώρου ή θέρμανση νερού χρήσης εάν κάτι τέτοιο απαιτείται. Σε όλες τις περιπτώσεις τα συστήματα αυτά ελέγχονται από ηλεκτρονικό ελεγκτή με τερματικό πλήρως εποπτικό και φιλικό προς τον χρήστη με απεικονίσεις που αφορούν δεδομένα της λειτουργίας, των επιθυμητών επιπέδων θερμοκρασίας / υγρασίας καθώς και ενδείξεων συντήρησης ή alarm.
 Κλιματισμός ή ψύξη πλοίων

Η Pantherm πέρα από τις κλασικές περιπτώσεις κλιματισμού εσωτερικών χώρων, έχει αντιμετωπίσει και περιπτώσεις κλιματισμού και ψύξης χώρων ή θαλάμων στο εσωτερικό πλοίων και σκαφών. Τέτοιες κατασκευές προϋποθέτουν σταθερότητα και απρόσκοπτη λειτουργία σε δυσμενές περιβάλλον λόγω των θερμοκρασιών που επικρατούν σε ένα μηχανοστάσιο πλοίου καθώς και λόγω του θαλασσινού νερού με το οποίο ανταλλάσσουν θερμικές μονάδες.


 Θάλαμοι υψηλών θερμοκρασιών-φούρνοι ηλεκτροστατικής βαφής

Πέρα από τις κοινές εφαρμογές αερολεβήτων που κατασκευάζονται από την Pantherm για εφαρμογές θέρμανσης χώρων, κατασκευάζονται επιπλέον θάλαμοι με ενσωματωμένο ή διαιρούμενο αερολέβητα. Προορίζονται για το ψήσιμο μεταλλικών επιφανειών καλυμμένων με πούδρα ηλεκτροστατικής βαφής όπου οι απαιτούμενες θερμοκρασίες υπερβαίνουν τους 180 C. Η θέρμανση του θαλάμου γίνεται με την καύση υγρών ή αέριων καυσίμων σε φλογοθάλαμο από ειδικό πυρίμαχο ανοξείδωτο χάλυβα ενώ ο έλεγχος του συστήματος γίνεται από ηλεκτρονικό τερματικό που περιλαμβάνει θερμοκρασίες και χρόνους ψησίματος με ηχητικές ειδοποιήσεις. Εάν απαιτείται είναι δυνατή η τοποθέτηση βάσης δεδομένων για κάθε υλικό ή χρώμα όπου απαιτούνται διαφορετικές συνθήκες ψησίματος.