Αερόψυκτοι ψύκτες νερού
    Αερόψυκτοι ψύκτες αέρα
    Υδρόψυκτοι ψύκτες νερού
    Πύργοι ψύξεως
    Γεωθερμικές αντλίες θερμότητας
    Κεντρικές κλιματιστικές μονάδες
    Αερόθερμα
    Αερολέβητες
    Ανεμιστήρες
    Κυψέλες στοιχείων
    Ειδικές κατασκευές
    Αυτοματισμοί
Κεντρικές κλιματιστικές μονάδες

PAH

Η σειρά PAH της Pantherm περιλαμβάνει κεντρικές κλιματιστικές μονάδες, οι οποίες είναι εξωτερικού ή εσωτερικού χώρου και αναλαμβάνουν τον κλιματισμό εσωτερικών χώρων. Τα μεγέθη που διατείθονται έχουν παροχή αέρα από 2.000 έως 100.000 m3/h. Οι διατάξεις των κλιματιστικών μονάδων αποτελούνται από βασικά τμήματα, εύκολα στη μεταξύ τους συναρμολόγηση, σε μία ενιαία κατασκευή. Περιλαμβάνουν τμήματα εναλλακτών (στοιχεία) θέρμανσης, ψύξης, τμήματα ύγρανσης, ανάμιξης και επιπλέον τμήματα διάταξης συστοιχιών φίλτρων ανάλογα με την εκάστοτε εφαρμογή. Η διάταξη μπορεί να προσαρμοστεί ανάλογα με την διαθέσιμη επιφάνεια.

  • Τα μηχανήματα της σειράς PAH μπορούν να τοποθετηθούν είτε σε εσωτερικούς είτε σε εξωτερικούς χώρους.
  • Η κατασκευή γίνεται από διπλά εν θερμό γαλβανισμένα καλύμματα με επιπλέον επίστρωση ηλεκτροστατικής βαφής.
  • Τα τμήματα φιλτραρίσματος του αέρα, περιλαμβάνουν πρόφιλτρα και κυρίως φίλτρα, ανάλογα με τον απαιτούμενο βαθμό διήθησης.
  • Ανάμεσα των καλυμμάτων του κελύφους τοποθετείται αφρώδης μόνωση για περιορισμό των θερμικών απωλειών και επιπλέον τη μείωση της στάθμης θορύβου.
  • Οι ανεμιστήρες είναι δυνατό να ελέγχονται με ρυθμιστές στροφών τύπου Inverter και να λειτουργούν με τη κατάλληλη συχνότητα ανάλογα με τις ανάγκες.
  • Είναι δυνατή η τοποθέτηση τμήματος ηχοπαγίδων για την λειτουργία, των κλιματιστικών μονάδων σε κατοικημένες περιοχές ή χώρους ειδικών προδιαγραφών.
  • Μελέτη και τοποθέτηση τμημάτων εξοικονόμησης ενέργειας.
  • Ενδεχόμενες διατάξεις ανάμιξης και εξοικονόμησης ενέργειας με Dumper ελέγχονται με αναλογικούς κινητήρες servo.
  • Πολύπλοκες διατάξεις κλιματιστικών μονάδων, γίνονται πλέον φιλικές προς τον χρήστη, χάρη στης ολοκληρωμένες μονάδες μικροϋπολογιστών ελέγχου της Pantherm.

Δείτε τις τεχνικές προδιαγραφές