Εγκαταστάσεις
    Προσωπικό
    Εξοπλισμός

Η Pantherm ιδρύθηκε το 1971 από τον Λ. Αποστολέλλη, που χωρίς αμφισβήτηση θεωρείται πρωτοπόρος στην χώρα μας σε θέματα κλιματισμού με ειδική εκπαίδευση στις Η.Π.Α.

Το αντικείμενο των εργασιών της Pantherm αρχικά ήταν η κατασκευή και τοποθέτηση συστημάτων εξαερισμού - αεροθέρμανσης - κλιματισμού, χρησιμοποιώντας μηχανήματα που εισάγονταν στην χώρα μας κυρίως από το εξωτερικό.

Πολύ σύντομα όμως προχώρησε στην συναρμολόγηση απλών μηχανημάτων εξαερισμού και αεροθέρμανσης αρχικά, και ψυκτικών συγκροτημάτων αργότερα, πρωτοπορώντας και στον τομέα αυτό στον Ελληνικό χώρο.

Στην πολυετή πορεία της η Pantherm έχει κατασκευάσει χιλιάδες συστήματα κλιματισμού από τα οποία μεγάλο μέρος έχουν εγκατασταθεί από την ίδια.