Εγκαταστάσεις
    Προσωπικό
    Εξοπλισμός
Εγκαταστάσεις


Οι εγκαταστάσεις της Pantherm βρίσκονται στην περιοχή Θεσσαλονίκης σε δυο σημεία.

Στην ανατολική πλευρά της πόλης στο 16o χιλιόμετρο της Οδού Θεσσαλονίκης - Μηχανιώνας όπου σε έκταση 8000 m2 υπάρχει ό χώρος παραγωγής με έκταση περί των 1600 m2, και Στην Δυτική πλευρά της πόλης στο 12ο χιλιόμετρο της οδού Θεσσαλονίκης - Λαγκαδά, όπου σε έκταση 3000 m2 υπάρχει χώρος συναρμολόγησης και αποθήκευσης, έκτασης 750 m2.

Τά γήπεδα και οί εγκαταστάσεις είναι ιδιόκτητες. Οι βιομηχανικοί χώροι έχουν σχεδιασθεί έτσι ώστε να ικανοποιούν απόλυτα τις ανάγκες της παραγωγικής διαδικασίας. Οί χώροι παραγωγής διαθέτουν όλα τά σύγχρονα μέσα παραγωγής .

Οι συνθήκες εργασίας είναι παραδειγματικές ενώ ιδιαίτερη έμφαση εξίσου με τήν υψηλή ποιότητα των προϊόντων, δίδεται και στην ασφάλεια του εργαζόμενου προσωπικού.