Εγκαταστάσεις
    Προσωπικό
    Εξοπλισμός
Προσωπικό


H Pantherm είναι στελεχωμένη με προσωπικό υψηλού επιπέδου δεξιοτεχνίας, εκπαίδευσης και εμπειρίας, προσόντα που εξασφαλίζουν την σωστή εκτέλεση και επίβλεψη των εργασιών της.

Διεργασίες που είναι κρίσιμες για την διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων της, όπως συναρμολογήσεις, συγκολλήσεις, δοκιμές κ.λ.π., εκτελούνται από προσωπικό έμπειρο και ειδικά εκπαιδευμένο.

Επί πλέον το προσωπικό της Pantherm αποτελείται από διπλωματούχους μηχανολόγους και ηλεκτρολόγους μηχανικούς με επιπλέον κατάρτιση σε θέματα κλιματισμού και ενεργειακής διαχείρισης. Το επιστημονικό υπόβαθρο, κατατάσσει την Pantherm στην πλέον σίγουρη και ευέλικτη επιλογή, για να δώσει λύση σε όλες τις υποθέσεις κλιματισμού.