Η Pantherm πέρα από εταιρία κατασκευής μηχανημάτων κλιματισμού, χρησιμοποιεί την πολυετή εμπειρία της και το επιτελείων διπλωματούχων μηχανικών της για περεταίρω υπηρεσίες. Στις υπηρεσίες αυτές μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται:

 • Ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες για νέα ή υφιστάμενα κτίρια

 • Ενεργειακές μελέτες θερμικών φορτίων για κατοικίες και μεγαλύτερους χώρους

 • Μελέτες και υλοποιήσεις σύγχρονου κλιματισμού εσωτερικών χώρων

 • Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σε συνδυασμό με τον κλιματισμό

 • Ανάπτυξη και εφαρμογή γεωθερμίας για κλιματισμό και παροχή νερού χρήσης για κατοικίες και άλλους χώρους

 • Μελέτες εξοικονόμησης ενέργειας

 • Μελέτες και υλοποιήσεις αυτοματισμών και συστημάτων αυτομάτου ελέγχου

 • Κατάστρωση και υλοποίηση συστημάτων ηλεκτρονικού ελέγχου BMS και απομακρυσμένου ελέγχου

 • Μελέτες για εκσυγχρονισμό και αναβάθμιση υφιστάμενων εγκαταστάσεων κλιματισμού

 • Σύγχρονος κλιματισμός και εξαερισμός χώρων καφέ και εστιατορίων


 • Αναπόσπαστο κομμάτι της δράσης της Pantherm είναι η τεχνολογική υποστήριξη των έργων της, τόσο σε επίπεδο τακτικού ελέγχου και service όσο και στη περίπτωση βλαβών και παροχής ανταλλακτικών.