Σε όλη την τριάντα ετών πορεία της η Pantherm έθεσε σαν πρωταρχικό της στόχο την κατασκευή προϊόντων υψηλών προδιαγραφών, πράγμα που επιτεύχθηκε αφενός με την επιλογή των αποδεδειγμένα καλύτερων πηγών πρώτων υλών και εξαρτημάτων, που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή, και αφετέρου στην βαθιά γνώση και μακρόχρονη εμπειρία της ίδιας της Εταιρίας.

Βασικά συστατικά της ποιότητας των προϊόντων της Pantherm είναι αφενός η ενασχόληση δυναμικού διπλωματούχων μηχανικών με εξειδικεύσεις κατάλληλες για εφαρμογές κλιματισμού και αφετέρου η χρήση του πλέον σύγχρονου, ψηφιακά καθοδηγούμενου μηχανολογικού εξοπλισμού και λογισμικού στη διαδικασία της παραγωγής.

Επί πλέον για την συνεχή διασφάλιση της ποιότητος όλων των παραγόμενων προϊόντων, εφαρμόζεται σύστημα διασφάλισης ποιότητος ΙSO9001.

Ενδεικτικό της υψηλής ποιότητας των προϊόντων της Pantherm είναι ή επιλογή τους μεταξύ άλλων και ή τοποθέτησή τους σε χώρους πολύ υψηλών απαιτήσεων και προδιαγραφών, όπως χώροι ευαίσθητου ηλεκτρονικού εξοπλισμού, ειδικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων, ειδικοί χώροι νοσοκομείων , χώροι ειδικών βιοκαλλιεργειών, βιομηχανικές εγκαταστάσεις συνεχούς λειτουργίας, χώροι παραγωγής-επεξεργασίας τροφίμων με ειδικές συνθήκες περιβάλλοντος, κ.ά., τόσο στον Ελληνικό χώρο όσο και σε χώρες του εξωτερικού