Αερόψυκτοι ψύκτες νερού
    Αερόψυκτοι ψύκτες αέρα
    Υδρόψυκτοι ψύκτες νερού
    Πύργοι ψύξεως
    Γεωθερμικές αντλίες θερμότητας
    Κεντρικές κλιματιστικές μονάδες
    Αερόθερμα
    Αερολέβητες
    Ανεμιστήρες
    Κυψέλες στοιχείων
    Ειδικές κατασκευές
    Αυτοματισμοί
Πύργοι ψύξεως

RPCT

Η σειρά πύργων ψύξεως RPCT της Pantherm, αναλαμβάνουν τη ψύξη ποσοτήτων νερού με εξάτμιση και κυμαίνονται σε ισχύ από 30 έως 240 ψυκτικούς τόνους. Είναι δυνατή η κατασκευή μεγαλύτερων μεγεθών, με συνδυασμό περισσοτέρων του ενός βασικών τμημάτων. Είναι ιδανικοί για να συνδυαστούν με τους υδρόψυκτους ψύκτες νερού RPWW.

  • Η κατασκευή γίνεται από εν θερμό γαλβανισμένα κελύφη με πάχος άνω των 1,5 mm με επιπλέον επίστρωση ηλεκτροστατικής βαφής.
  • Η σύνδεση του κελύφους γίνεται αποκλειστικά με τη χρήση κοχλιών.
  • Μεταξύ των αρμών σύνδεσης τοποθετείται ειδική στεγανοποιητική μαστίχη.
  • Ο καταιονισμός του νερού γίνεται με ειδικούς ψεκαστές σε αριθμό ανάλογο του μεγέθους.
  • Η γέμιση του πύργου αποτελείται από φύλλα PVC κυματοειδούς μορφής με αποτέλεσμα την μεγιστοποίηση της διαθέσιμης επιφάνειας εξάτμισης και την ταυτόχρονη εξασφάλιση τυρβώδους ροής.
  • Οι ανεμιστήρες είναι φυγοκεντρικοί διπλής εισόδου ιμαντοκίνητοι.
  • Είναι δυνατή η κατασκευή όλων των μεγεθών με διατάξεις ηχοπαγίδων για εξαιρετικά χαμηλή στάθμη θορύβου και εγκατάσταση σε κατοικημένες περιοχές.

Δείτε τις τεχνικές προδιαγραφές