Αερόψυκτοι ψύκτες νερού
    Αερόψυκτοι ψύκτες αέρα
    Υδρόψυκτοι ψύκτες νερού
    Πύργοι ψύξεως
    Γεωθερμικές αντλίες θερμότητας
    Κεντρικές κλιματιστικές μονάδες
    Αερόθερμα
    Αερολέβητες
    Ανεμιστήρες
    Κυψέλες στοιχείων
    Ειδικές κατασκευές
    Αυτοματισμοί


Αερόψυκτοι Ψύκτες Αέρα

RPAA

Η σειρά Prestol RPAA περιλαμβάνει ψυκτικά συγκροτήματα που παρέχουν απευθείας ψυχρό ή θερμό αέρα για εφαρμογές κλιματισμού με ισχύ που κυμαίνεται από 10 έως 150 Kwatt. Λειτουργούν σε συνδυασμό με την αντίστοιχη κλιματιστική μονάδα εσωτερικού χώρου της σειράς PAH της Pantherm όταν η εγκατάσταση είναι διαιρούμενου τύπου. Είναι δυνατή η κατασκευή όλων των τύπων της σειράς RPAA με ενσωματωμένη κλιματιστική μονάδα σε ενιαία κατασκευή για την τοποθέτησή της σε εξωτερικό χώρο και διανομή του κλιματισμένου αέρα στον εσωτερικό χώρο με δίκτυο αεραγωγών. Οι συμπιεστές που χρησιμοποιούνται είναι παλινδρομικού ή περιστροφικού τύπου, ενώ τα ψυκτικά υγρά είναι οικολογικού τύπου R407C ή R410A.

  • Όλη η σειρά RPAA, διατίθεται και σε έκδοση εξαιρετικά χαμηλής στάθμης θορύβου, εάν αυτό απαιτείται.
  • Οι εναλλάκτες αέρα που αναλαμβάνουν τη ψύξη του μηχανήματος, είναι κατασκευασμένοι κατά τέτοιο τρόπο ώστε να είναι δυνατή η απρόσκοπτη λειτουργία του μηχανήματος σε εξωτερικές θερμοκρασίες άνω των 40 C.
  • Η λειτουργία του συστήματος προσαρμόζεται συνεχώς από το απαιτούμενο φορτίο και τις συνθήκες του περιβάλλοντος, με στόχο την οικονομικότερη λειτουργία.
  • Τα μηχανήματα κατασκευάζονται από εν θερμό γαλβανισμένα καλύμματα με επιπλέον επίστρωση ηλεκτροστατικής βαφής.

Δείτε τις τεχνικές προδιαγραφές