Αερόψυκτοι ψύκτες νερού
    Αερόψυκτοι ψύκτες αέρα
    Υδρόψυκτοι ψύκτες νερού
    Πύργοι ψύξεως
    Γεωθερμικές αντλίες θερμότητας
    Κεντρικές κλιματιστικές μονάδες
    Αερόθερμα
    Αερολέβητες
    Ανεμιστήρες
    Κυψέλες στοιχείων
    Ειδικές κατασκευές
    Αυτοματισμοί
Αυτοματισμοί


Η Pantherm στο μεγάλο εύρος μηχανημάτων που κατασκευάζει και στο μεγάλο πλήθος των εφαρμογών που αναλαμβάνει να δώσει λύση κάνει εκτεταμένη χρήση ηλεκτρονικών συστημάτων αυτομάτου ελέγχου. Αυτό σε συνδυασμό με την ομάδα ηλεκτρολόγων και μηχανολόγων μηχανικών που διαθέτει, της έχει εξασφαλίσει την τεχνογνωσία για την ανάπτυξη πολύπλοκων εφαρμογών αυτοματισμού όχι μόνο στον τομέα του κλιματισμού αλλά και όπου απαιτείται ηλεκτρονικός αυτόματος έλεγχος.


Σύνολο καρτελών τερματικού ελέγχου, θαλάμου προκαθορισμένων συνθηκών, για την πιστοποίηση της απόδοσης ψυγείων.

Ο σχεδιασμός των αυτοματισμών για όλες για όλες τις απαιτούμενες εφαρμογές γίνεται με τη χρήση σύγχρονου λογισμικού που εξασφαλίζει την ποιότητα του τελικού αποτελέσματος καθώς και την φιλικότητά του προς τον χρήστη.

Επιπλέον η Pantherm κάνει εκτεταμένη χρήση μικροϋπολογιστών (Micro controllers), λογικών ελεγκτών (PLC), συστημάτων εποπτείας και απεικόνισης, ρυθμιστών στροφών (Inverters), ηλεκτρονικών αισθητήρων και λοιπών ηλεκτρονικών εξαρτημάτων.

Επομένως η Pantherm αναλαμβάνει:

  • Ανάπτυξη συστημάτων αυτόματου ελέγχου κατόπιν ειδικών απαιτήσεων
  • Κατάστρωση και προγραμματισμό μονάδων διαχείρισης κτιρίων (BMS) τόσο για εφαρμογές κλιματισμού όσο και για γενικότερες εφαρμογές
  • Εξελιγμένα συστήματα πολυζωνικού κλιματισμού και εξοικονόμησης ενέργειας
  • Απομακρυσμένο έλεγχο συσκευών ή εγκαταστάσεων αυτοματισμών
  • Ανακατασκευές και αναβαθμίσεις σε υφιστάμενες εγκαταστάσεις αυτοματισμών