Αερόψυκτοι ψύκτες νερού
    Αερόψυκτοι ψύκτες αέρα
    Υδρόψυκτοι ψύκτες νερού
    Πύργοι ψύξεως
    Γεωθερμικές αντλίες θερμότητας
    Κεντρικές κλιματιστικές μονάδες
    Αερόθερμα
    Αερολέβητες
    Ανεμιστήρες
    Κυψέλες στοιχείων
    Ειδικές κατασκευές
    Αυτοματισμοί
Αερολέβητες

RP

Η σειρά RP της Pantherm περιλαμβάνει αερολέβητες υγρών, αερίων ή ξηρών καυσίμων για την θέρμανση εσωτερικών χώρων ή για περιπτώσεις ειδικών εφαρμογών όπως φούρνοι βαφής ή χώρους ξηραντηρίων. Η διάταξη μπορεί να είναι κατακόρυφη ή οριζόντια ενώ η απόδοση κυμαίνεται από 45.000 έως 350.000 Kcal/h.
    Κατακόρυφης διάταξης
 • Ο φλογοθάλαμος είναι κατασκευασμένος από πυρίμαχο ανοξείδωτο έλασμα, και έχει διάταξη τριπλής διαδρομής καπναερίων με ταυτόχρονη μεγιστοποίηση της επιφάνειας εναλλαγής.
 • Το εξωτερικό περίβλημα είναι κατασκευασμένο από διπλά γαλβανισμένα καλύμματα με επιπλέον επίστρωση ηλεκτροστατικής βαφής.
 • Στο εσωτερικό του περιβλήματος, τοποθετείται μόνωση πετροβάμβακα πάχους ανάλογου της εφαρμογής.
 • Ο καυστήρας μπορεί να είναι πετρελαίου ή φυσικού αερίου.
 • Ο ανεμιστήρας είναι φυγοκεντρικός ιμαντοκίνητος με εμπρός κεκαμμένα πτερύγια.
 • Περιλαμβάνεται ηλεκτρικός πίνακας αυτοματισμών.
    Οριζόντιας διάταξης
 • Κατάλληλοι για χρήση σε θερμοκήπια και βιομηχανικούς χώρους.
 • Ο φλογοθάλαμος είναι κατασκευασμένος από πυρίμαχο ανοξείδωτο έλασμα, και έχει διάταξη τριπλής διαδρομής καπναερίων με ταυτόχρονη μεγιστοποίηση της επιφάνειας εναλλαγής.
 • Το εξωτερικό περίβλημα είναι κατασκευασμένο από διπλά γαλβανισμένα καλύμματα με επιπλέον επίστρωση ηλεκτροστατικής βαφής
 • Ο καυστήρας μπορεί να είναι πετρελαίου ή φυσικού αερίου.
 • Ο ανεμιστήρας είναι αξονικού τύπου.
 • Είναι δυνατή η ανάρτηση του αερολέβητα από οροφές κτηρίων ή από τον σκελετό θερμοκηπίων.
 • Περιλαμβάνεται ηλεκτρικός πίνακας αυτοματισμών
    Ξηρών Καυσίμων
 • Λειτουργούν με ξηρά καύσιμα που μπορεί να είναι πυρήνας ή πριονίδι όταν τέτοιοι πόροι είναι διαθέσιμοι.
 • Ο καυστήρας και ο φλογοθάλαμος είναι κατασκευασμένοι από ανοξείδωτο έλασμα ανάλογου πάχους.
 • Η τροφοδοσία του καυστήρα με καύσιμο γίνεται με διάταξη κοχλία - κινητήρα.
 • Τοποθετείται ψηφιακός ρυθμιστής στροφών που ελέγχει τη τροφοδοσία του καυσίμου στον καυστήρα και τη προσαρμόζει ανάλογα με τις ανάγκες.
 • Περιλαμβάνεται ηλεκτρικός πίνακας αυτοματισμών

Δείτε τις τεχνικές προδιαγραφές