Αερόψυκτοι ψύκτες νερού
    Αερόψυκτοι ψύκτες αέρα
    Υδρόψυκτοι ψύκτες νερού
    Πύργοι ψύξεως
    Γεωθερμικές αντλίες θερμότητας
    Κεντρικές κλιματιστικές μονάδες
    Αερόθερμα
    Αερολέβητες
    Ανεμιστήρες
    Κυψέλες στοιχείων
    Ειδικές κατασκευές
    Αυτοματισμοί


Αερόψυκτοι ψύκτες νερού-Αντλίες θερμότητας

RPAW

Η σειρά Prestol RPAW περιλαμβάνει ψυκτικά συγκροτήματα σχεδιασμένα για την εγκατάσταση τους σε εξωτερικούς χώρους και για την παραγωγή ψυχρού νερού για εφαρμογές κλιματισμού σε μεγέθη από 10 έως 225 Kwatt. Είναι δυνατή η ελεγχόμενη αντιστροφή του κύκλου ψύξης για την λειτουργία του συστήματος σε θέρμανση στη σειρά. Τα συστήματα είναι πολλαπλών ψυκτικών κυκλωμάτων και οι συμπιεστές που φέρουν είναι είτε παλινδρομικού είτε περιστροφικού (Scroll) τύπου ανάλογα με την εφαρμογή. Το ψυκτικό υγρό είναι οικολογικού τύπου, R407C ή R410A.

 • Όλη η σειρά ψυκτών, διατίθεται και σε έκδοση εξαιρετικά χαμηλής στάθμης θορύβου, εάν αυτό απαιτείται.
 • Οι εναλλάκτες αέρα που αναλαμβάνουν τη ψύξη του μηχανήματος, είναι κατασκευασμένοι κατά τέτοιο τρόπο ώστε να είναι δυνατή η απρόσκοπτη λειτουργία του μηχανήματος σε εξωτερικές θερμοκρασίες άνω των 40 C.
 • Όλα τα μεγέθη της σειράς RPAW κατασκευάζονται και σε εκδόσεις κατάλληλες για βιομηχανική ψύξη σε θερμοκρασίες χαμηλότερες των 0 C, με ψυκτικό υγρό R404A.
 • Οι εναλλάκτες νερού είναι πλακοειδούς ανοξείδωτου τύπου ή τύπου δέσμης σωλήνων.
 • Η λειτουργία του συστήματος προσαρμόζεται συνεχώς από το απαιτούμενο φορτίο και τις συνθήκες του περιβάλλοντος, με στόχο την οικονομικότερη λειτουργία.
 • Είναι δυνατός ο εξοπλισμός του μηχανήματος με αντλιοστάσιο και ψυχροστάσιο για την αυτόνομη λειτουργία του.
 • Τα μηχανήματα κατασκευάζονται από εν θερμό γαλβανισμένα καλύμματα με επιπλέον επίστρωση ηλεκτροστατικής βαφής.
 • Είναι δυνατή η κατασκευή σε ενιαίο ή διαιρούμενο τύπο εάν αυτό απαιτείται.
Για ευκολότερη εύρεση του κατάλληλου συστήματος για κάθε εφαρμογή οι χαρακτηριστικοί κωδικοί, είναι:

 • RPAW *** : Βασική έκδοση ψύκτη νερού.
 • RPAW *** rev : Αντλία θερμότητας αντεστραμένου κύκλου για ψύξη-θέρμανση.
 • RPAW/R *** : Ψύκτης νερού για βιομηχανική ψύξη.
 • RPAW *** _LN : Οποιαδήποτε κατηγορία από τις παραπάνω με προδιαγραφές χαμηλής στάθμης θορύβου.

Δείτε τις τεχνικές προδιαγραφές


Αερόψυκτοι ψύκτες νερού - Αντλίες θερμότητας με κοχλιωτού τύπου συμπιεστές
RPAWS

Η σειρά Prestol RPAWS περιλαμβάνει ψυκτικά συγκροτήματα σχεδιασμένα για την εγκατάσταση τους σε εξωτερικούς χώρους και για την παραγωγή ψυχρού νερού για εφαρμογές κλιματισμού σε μεγάλες εγκαταστάσεις με απόδοση από 120 έως 800 Kwatt . Στη σειρά αυτή χρησιμοποιούνται συμπιεστές κοχλιωτού τύπου με γραμμικά βαθμιδωτή λειτουργία. Είναι δυνατή η ελεγχόμενη αντιστροφή του κύκλου ψύξης για την λειτουργία του συστήματος σε θέρμανση. Τα συστήματα είναι μονού ή πολλαπλών ψυκτικών κυκλωμάτων. Το ψυκτικό υγρό είναι οικολογικού τύπου, R407C ή R134a.

 • Όλη η σειρά ψυκτών, διατίθεται και σε έκδοση εξαιρετικά χαμηλής στάθμης θορύβου, εάν αυτό απαιτείται.
 • Οι εναλλάκτες αέρα που αναλαμβάνουν τη ψύξη του μηχανήματος, είναι κατασκευασμένοι κατά τέτοιο τρόπο ώστε να είναι δυνατή η απρόσκοπτη λειτουργία του μηχανήματος σε εξωτερικές θερμοκρασίες άνω των 40 C.
 • Όλα τα μεγέθη της σειράς RPAWS κατασκευάζονται και σε εκδόσεις κατάλληλες για βιομηχανική ψύξη σε θερμοκρασίες χαμηλότερες των 0 C.
 • Οι εναλλάκτες νερού είναι τύπου ή τύπου δέσμης σωλήνων - κελύφους.
 • Η λειτουργία του συστήματος προσαρμόζεται συνεχώς από το απαιτούμενο φορτίο και τις συνθήκες του περιβάλλοντος, με στόχο την οικονομικότερη λειτουργία.
 • Είναι δυνατός ο εξοπλισμός του μηχανήματος με αντλιοστάσιο και ψυχροστάσιο για την αυτόνομη λειτουργία του.
 • Τα μηχανήματα κατασκευάζονται από εν θερμό γαλβανισμένα καλύμματα με επιπλέον επίστρωση ηλεκτροστατικής βαφής.
 • Είναι δυνατή η κατασκευή σε ενιαίο ή διαιρούμενο τύπο εάν αυτό απαιτείται.


Για ευκολότερη εύρεση του κατάλληλου συστήματος για κάθε εφαρμογή οι χαρακτηριστικοί κωδικοί, είναι:
 • RPAWS *** : Βασική έκδοση ψύκτη νερού.
 • RPAWS *** rev : Αντλία θερμότητας αντεστραμένου κύκλου για ψύξη-θέρμανση.
 • RPAWS/R *** : Ψύκτης νερού για βιομηχανική ψύξη.
 • RPAWS *** _LN : Οποιαδήποτε κατηγορία από τις παραπάνω με προδιαγραφές χαμηλής στάθμης θορύβου.

Δείτε τις τεχνικές προδιαγραφές