Αερόψυκτοι ψύκτες νερού
    Αερόψυκτοι ψύκτες αέρα
    Υδρόψυκτοι ψύκτες νερού
    Πύργοι ψύξεως
    Γεωθερμικές αντλίες θερμότητας
    Κεντρικές κλιματιστικές μονάδες
    Αερόθερμα
    Αερολέβητες
    Ανεμιστήρες
    Κυψέλες στοιχείων
    Ειδικές κατασκευές
    Αυτοματισμοί


Γεωθερμικές αντλίες θερμότητας

RPGS

H Pantherm έχει σαφή προσανατολισμό στην εξοικονόμηση ενέργειας και στον περιορισμό του λειτουργικού κόστους. Η αξίωση αυτή ισχύει για όλες τις εφαρμογές με τις οποίες ασχολείται. Το γεγονός αυτό την κατατάσσει στον πλέον ειδικό σε εφαρμογές αβαθούς γεωθερμίας ή γεωθερμίας χαμηλού ενθαλπικού περιεχομένου. Για τέτοιου είδους εφαρμογές έχει αναπτύξει την σειρά γεωθερμικών αντλιών θερμότητας Prestol RPGS.

Τα συστήματα της σειράς RPGS κατασκευάζονται σε τρείς εκδόσεις αναξάρτητα του μεγέθους τους:

RPGSA
Πρόκειται για συστήματα παραγωγής θερμού ή ψυχρού αέρα ανάλογα με την εποχή και είναι κατασκευασμένα ώστε να συνδέονται σε δίκτυο αεραγωγών για παροχή θέρμανσης και ψύξης σε επαγγελματικές ή οικιακές εφαρμογές. Τα συστήματα αυτά είναι κατασκευασμένα για να τοποθετούνται σε εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους, σε μονοκόμματο (Monoblock) ή διαιρούμενο τύπο (Split Type).

RPGSW
Η σειρά αυτή των μηχανημάτων, παράγει θερμό ή ψυχρό νερό για εφαρμογές κλιματισμού ανάλογα με τη εποχή. Το παραγόμενο νερό είναι ιδανικό για τη τροφοδότηση ενδοδαπέδιου ή ενδοτοίχιου συστήματος διανομής θερμότητας σε εσωτερικούς χώρους, καθώς και για τη τροφοδότηση μονάδων τύπου fan-coil.

RPGS_HT
Η σειρά μηχανημάτων γεωθερμίας Prestol RPGS HighTemp είναι η νεότερη των γεωθερμικών συστημάτων, και πρόκειται για εξέλιξη των συστημάτων RPGSW. Είναι κατασκευασμένα έτσι ώστε να παράγουν θερμό νερό για εφαρμογές θέρμανσης, όπου όμως επιθυμείται η αντικατάσταση κάποιου υφισταμένου λέβητα καύσης ορυκτών καυσίμων σε μία υφιστάμενη εγκατάσταση διανομής θερμότητας. Τα συστήματα αυτά είναι ειδικές κατασκευές οι οποίες μπορούν να παράγουν νερό θέρμανσης κατάλληλης θερμοκρασίας για να τροφοδοτήσουν θερμοπομπούς ακτινοβολίας και επομένως μπορούν να αντικαταστήσουν τον λέβητα ορυκτών καυσίμων εξαλείφοντας ουσιαστικά περεταίρω δαπάνες για την διανομή της θερμότητας στον εσωτερικό χώρο.

Παροχή θερμού νερού χρήσης
Σε οποιαδήποτε από τις τρεις περιπτώσεις επιλεγεί, είναι δυνατή η τοποθέτηση συστήματος ανάκτησης θερμότητας για παροχή θερμού νερού χρήσης. Το νερό χρήσης στη περίπτωση αυτή παράγεται με τον εξαιρετικό βαθμό απόδοσης της αντλίας θερμότητας και μεταφράζεται ουσιαστικά σε περεταίρω οικονομία. Είναι ιδανικό για κατοικίες και το θερμό νερό χρήσης παράγεται σε ετήσια βάση ανεξάρτητα της λειτουργίας σε θέρμανση ή ψύξη.

Η παραγωγή του θερμού νερού γίνεται στο εσωτερικό της αντλίας θερμότητας, ενώ η αποθήκευσή του γίνεται σε εξωτερικό δοχείο ανάλογης χωρητικότητας τοποθετημένο στο λεβητοστάσιο ή όπου αλλού απαιτείται. Εναλλακτικά είναι δυνατή η παραγωγή αλλά και η αποθήκευση του νερού εντός της αντλίας θερμότητας για ενδεχόμενη εξοικονόμηση χώρου.

Σε οποιαδήποτε περίπτωση κοινά σημεία αναφοράς είναι:

  • Χρήση σπειροειδών συμπιεστών (Scroll Type) για στρωτή και αθόρυβη λειτουργία
  • Ηλεκτρονικά μεταβαλλόμενη παροχή του νερού του γεωεναλλάκτη ανάλογα του φορτίου
  • Κατασκευή κελύφους από γαλβανισμένα ελάσματα ηλεκτροστατικά βαμμένα σε απόχρωση της αρεσκείας του πελάτη
  • Εσωτερική ηχομονωτική επένδυση του κελύφους για τοποθέτηση εντός οικιών
  • Ηλεκτρονική συνεργασία της αντλίας θερμότητας με το σύστημα εσωτερικού κλιματισμού για την συνεχή λειτουργία σε βέλτιστα επίπεδα απόδοσης
  • Πλήρης έλεγχος του συστήματος από μικροϋπολογιστή με φιλικό προς τον χρήστη τερματικό ελέγχου


Interface ελέγχου γεωθερμικής αντλίας θερμότητας

Να αναφερθεί ότι η Pantherm αναλαμβάνει πλήρεις μελέτες και εγκαταστάσεις γεωθερμικού κλιματισμού. Για περισσότερες λεπτομέρειες δείτε εδώ.