Αερόψυκτοι ψύκτες νερού
    Αερόψυκτοι ψύκτες αέρα
    Υδρόψυκτοι ψύκτες νερού
    Πύργοι ψύξεως
    Γεωθερμικές αντλίες θερμότητας
    Κεντρικές κλιματιστικές μονάδες
    Αερόθερμα
    Αερολέβητες
    Ανεμιστήρες
    Κυψέλες στοιχείων
    Ειδικές κατασκευές
    Αυτοματισμοί


Υδρόψυκτοι ψύκτες νερού

RPWW

Η σειρά Prestol RPWW περιλαμβάνει ψύκτες νερού για εφαρμογές κλιματισμού ή βιομηχανικής ψύξης, οι οποίοι ψύχονται επίσης από νερό. Τα μηχανήματα τέτοιου τύπου τοποθετούνται σε εσωτερικούς χώρους ή λεβητοστάσια και αντλούν θερμότητα από δευτερεύον κύκλωμα νερού, προερχόμενο από πύργους ψύξης ή εγκατάσταση γεωθερμίας. Οι συμπιεστές είναι παλινδρομικού, περιστροφικού ή κοχλιωτού τύπου, ανάλογα με το μέγεθος και την εφαρμογή, ενώ είναι δυνατή η ελεγχόμενη αντιστροφή του ψυκτικού κύκλου. Οι αποδόσεις κυμαίνονται από 10 έως 800 Kwatt. Τα ψυκτικά υγρά είναι οικολογικού τύπου R407C, R134a ενώ για περιπτώσεις βιομηχανικής ψύξης R404A.

  • Οι εναλλάκτες νερού είναι τύπου δέσμης σωλήνων - κελύφους ή πλακοειδούς τύπου.
  • Είναι δυνατή η κατασκευή οποιουδήποτε μεγέθους της σειράς, με δυνατότητα αντιστροφής του ψυκτικού κύκλου για λειτουργία τόσο σε θέρμανση όσο και σε ψύξη.
  • Υπάρχει η δυνατότητα κατασκευής των μηχανημάτων σε έκδοση εξαιρετικά χαμηλής στάθμης θορύβου.
  • Η λειτουργία προσαρμόζεται ηλεκτρονικά και σε συνεχή βάση, ώστε να υπάρχει η μικρότερη δυνατή κατανάλωση ισχύος.
  • Είναι δυνατός ο συνδυασμός του κάθε υδρόψυκτου συστήματος με τον ανάλογο πύργο ψύξης εξάτμισης της σειρά παραγωγής RPCT.
  • Η σειρά RPWW ενδείκνυται για εφαρμογές γεωθερμίας.