Κατοικίες
    Ξενοδοχεία
    Εμπορικά κέντρα
    Βιομηχανικές μονάδες
    Νοσοκομεία
    Αποθήκες τροφίμων
    Χώροι υψηλών απαιτήσεων
Κατοικίες


Οι μόνιμες κατοικίες είναι τα μέρη, όπου ο άνθρωπος και η οικογένειά του, δαπανούν το μεγαλύτερο μέρος της ζωής τους. Είναι ορθό επομένως να γίνεται μέριμνα για την θερμική άνεση. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με οικονομικές παραμέτρους που απασχολούν όλο και περισσότερο το σημερινό νοικοκυριό κάνει την μελέτη κλιματισμού οικιών ενδιαφέρουσα περίπτωση.

Η Pantherm είναι σε θέση να δώσει το βέλτιστο αποτέλεσμα, σε υφιστάμενες ή νέες κατασκευές οικιών. Ο ορθός κλιματισμός προκύπτει από τη σωστή μελέτη και υπολογισμό των θερμικών φορτίων της οικίας. Η μελέτη αυτή εκπονείται για κάθε περίπτωση ξεχωριστά από μηχανολόγους μηχανικούς. Τα συστήματα της σειράς παραγωγής μας σε συνδυασμό με τη μελέτη θερμικών φορτίων είναι σε θέση να παρέχουν κλιματισμό με το μικρότερο δυνατότερο δυνατό πάγιο και λειτουργικό κόστος.

Ο κλιματισμός ανάλογα με τις εκάστοτε απαιτήσεις μπορεί να γίνει με:

 • Αερόψυκτες αντλίες θερμότητας (ψύξη - θέρμανση)

 • Λέβητες ορυκτών, αερίων ή ξηρών καυσίμων (pellet)

 • Χρήση ηλιακής ενέργειας


 • Επίσης η παροχή θερμού νερού χρήσης σε όλη τη διάρκεια του έτους, είναι αναπόσπαστο κομμάτι του κλιματισμού και επομένως λαμβάνεται υπόψη.
  Η μελέτη και η εγκατάσταση του συστήματος διανομής θερμότητας στο εσωτερικό των οικιών γίνεται επίσης από την Pantherm και μπορεί να περιλαμβάνει:

 • Ενδοδαπέδια θέρμανση - δροσισμός

 • Επιτοίχια θέρμανση - δροσισμός

 • Fan -coil units

 • Θερμοπομποί


 • Για μονοκατοικίες με αυλή γίνονται μελέτες και κατασκευές συστημάτων γεωθερμίας για τον πλήρη κλιματισμό και παροχή θερμού νερού χρήσης. Στην περίπτωση αυτή μεταξύ άλλων σημαντηκότατα πλεονεκτήματα είναι:

 • Εξαιρετική θερμική άνεση

 • Εξαιρετικός βαθμός απόδοσης του συστήματος

 • Μειωμένο λειτουργικό κόστος

 • Καθαρή λειτουργία, απουσία καυσίμων • Όλες οι εγκαταστάσεις κλιματισμού υποστηρίζονται από συστήματα αυτοματισμών που κάνουν τη χρήση ευκολότερη ,ορθότερη και προσφέρουν θερμική άνεση, ακόμα και αν οι κλιματιζόμενες ζώνες έχουν διαφορετικά θερμικά φορτία..